GERİ

Dijital Medya Terimleri

 

A/B Test

İstatistiksel olarak bir sayfanın  bir bannerın, bir butonun verimliliğini ölçmesi için yapılan farklılaştırma testi.

 

Account Manager

Hesap yöneticisi, sistem hesaplarının yönetilmesini sağlayanlara denir.

 

Acquisition Cost

Kazanma maliyeti.

 

Ad Blocker

Reklam engelleme yazılımı.

 

Ad Flight

Kampanya süresi.

 

Ad Spending

Reklam harcamaları.

 

Advertirial

Haber görünümlü reklam.

 

Ad Space

Reklam alanı.

 

Advergaming

Marka veya kampanya için yapılan oyun.

 

Aspect Ratio

Görselin yüksekliğinin genişliğine oranı.

 

Adsense

Google’ın görsel ve metin reklam platformudur.

 

Affiliate Marketing

Affiliate Marketing ’de reklam veren, ürünlerini ya da servisini internet ortamında pazarlamaları karşılığı yayıncılara satış ya da lead başına önceden belirlenen bir komisyon ödemesidir.

 

Ajaxz

Asynchronous JavaScript and XML vb. etkileşimli web uygulamaları oluşturmak için bir tekniktir. Ajax çıktığından beri flash kullanımı gittikçe azalmıştır.

 

Algoritma Bir arama motorunun organik arama sonuçlarında bir web sayfasının ilgi derecesini (ve dolayısıyla sıralamasını) belirlemek için kullanabileceği “kurallar” dizisi.

 

Alt Tag – Alt Txt

HTML de <img alt=” ” src=”#”/> kalıbıyla kullanılınır. Görsel içeriği arama motorları okuyamadığı için bunları tanımlayan ve anlamlandıran micro datalardır.

 

Anchor Text

Tıklanabilir metine denir.

 

Animated GIF

Birden fazla resmi bir araya getirerek frameler şeklinde peş peşe gelen animasyonlu görsellere denir.

 

App

Application (uygulama) teriminin kısaltması ve program teriminin eş anlamlısı. Uygulamalar, yazılımın içinde kodlanmış olan ve bilgisayar donanımına verileri manipüle etme veya görüntüleme talimatı veren bir dizi talimattan oluşur.

 

Automation Center

Otomasyon merkezidir.  Örneğin; mail sisteminin otomasyonun, kurgusunun yapıldığı alan.

 

Avatar

Sohbet odalarında, oyunlarda veya web sitesinde yardım işlevi olarak bir bireyi temsil etmek için kullanılan resim veya karikatür.

 

Averaj Sayfa Görüntülenme ( Pages Per Visit )

Her bir tekil ziyaretçinin, web sitesinde görüntülediği toplam sayfa adedine göre, bir ziyaretçinin sitede ortalama kaç sayfa gezdiğinin sayısıdır.

 

Bandwidth

Bant Genişliği. İletişim hattının iletim hızı – genellikle saniye başına kilobayt (Kbps) cinsinden ölçülür. Bu, İnternet bağlantınızın bir saniyede taşıyabildiği veri miktarı ile ilgilidir.

 

Banner (superbanner, leaderboard)

İnternette yayınlanan ve genellikle bir sayfanın üstünde sabit bir şekilde yer alan uzun ve yatay çevrimiçi reklam.

 

Barter

Takas, değiş tokuş.

 

Behavioral  Targeting

Davranışsal hedefleme. Kullanıcı davranışına göre amaç belirleme.

 

Beta

Alfadan sonraki ilk aşama. Ortak alanda yayınlanan ve böylece hatalarının mümkün olduğu kadar büyük bir bölümünün tespit edilip giderilmesi ve kullanıcılar tarafından test edilebilmesi sağlanan bir uygulama (genellikle web sitesi).

 

Backlink

Bir web sayfasından başka bir web sayfasına Anchor Text ile veya açık bir URL ile gönderilen bağlantıya denir.

 

Bandwidth

Belli bir zaman aralığındaki veri hareketine denir.

 

Blacklists

Bir web sitesinin Google kalite kurallarına uygun olmaması sonucu Google’ın web sitesini kara liste denilen spam içerikli siteler grubuna eklemesidir.

 

Blog

Bir web günlüğü olarak bilinir. Blog kullanıcılarına bloggers denir.

 

Bookmarks

Sık kullanılanlar olarak bilinir. Browserlarda genellikle imleme ve sık kullanılanlara ekle seçenekleri olarak kendilerini gösterirler.

 

Bounce Rate

Web sitesine gelen ziyaretçilerin hemen çıkma oranını ifade eder.

 

Branding

Markalaşma.

 

Brand Awareness

Marka farkındalığı anlamına gelmektedir.

 

Brand Value

Marka değeri.

 

Breadcrumb

Bir web sayfasının kategori ağaç hiyerarşisine denir.

 

Broadband

Her zaman açık olan ve standart çevirmeli bağlantıya göre daha yüksek bit hızı (128 kbps veya üzeri) sağlayan İnternet bağlantısı. Sayfalar daha hızlı yüklendiği ve öğeler daha hızlı indirilebildiği için daha iyi bir internet deneyimi sağlar.

 

Buffering

Ara Belleğe Alma. Bir akışlı medya oynatıcısının bir dosyanın bölümlerini dosyayı oynatmaya başlamaya yetecek miktarda bilgi toplanana kadar kaydetmesi.

 

Buton

Genellikle bir web sitesi sayfasında gömülü olarak bulunan kare biçimli çevrimiçi reklam.

 

Business to Business (B2B)

İki farklı şirket arası gerçekleşen ticarete denir.

 

Business to Consumers (B2C)

Firma ile son kullanıcı arasında gerçekleşen ticarete denir.

 

Cache

Browserların, önceden ziyaret edilmiş  sitelerin verilerini hafızasında tutmasıdır.

 

Call To Action

Ziyaretçiyi harekete geçiren metin yazılardır. Örnek: Hemen İncele, Hemen Al, Sakın Kaçırma vb. gibi

 

Cap

Üst limit.

 

Capctcha

Yapılan işlemin ziyaretçi ya da bot tarafından yapıldığının anlaşılması için kullanılan testtir.

 

Cache Memory

Ön Bellek. Hali hazırda görüntülemiş olduğunuz web sayfalarını saklamak için kullanılan bellek. Bu sayfalara döndüğünüzde, sayfalar daha hızlı yüklenirler çünkü ön bellekte saklanmışlardır ve internet üzerinden tekrar indirilmelerine gerek yoktur.

 

Click Fraud

Sahte tıklamalara denir.

 

Click Tracking

Tıklamaları takip etmeyi ifade eder.

 

Click-through Rate (CTR)

Tıklama oranıdır.

 

Content Management System (İçerik Yönetim Sistemi,)

Web site içeriğini yönetebileceğimiz sistemlere CMS denilmektedir.

 

Contextual advertising

Bağlamsal reklam. Belirli bir zamanda bir kullanıcı tarafından görüntülenmekte olan web sayfası üzerindeki içeriğe hedeflenmiş reklam.

 

Customer Relationship Management (CRM)

Müşteri ilişkileri yönetimi anlamına gelir.

 

Content

İçerik.

 

Conversion

Dönüşüm anlamına gelir. Belirtilen hedefin tamamlanması sonucu elde edilen kazanımı ifade eder.

 

Conversion Rate (CR)

Dönüşüm oranını ifade eder, yüzde ile gösterilir.

 

Cookies

Kullanıcının belirli bilgilerinin depolandığı alandır.

 

Cost Per Action (CPA)

Edinme başı maliyet olarak ifade edilir.

 

Cos Per Click (CPC – TBM)

Tıklama başı maliyet anlamına gelir. Örneğin;  Adwords reklamları.

 

Cost Per Lead (CPL)

Sabit bir ücret karşılığı üye kazanımı ifade eder.

 

Cost Per Mille (CPM – BGBM)

1000 gösterim başı gerçekleşen maliyete denir.

 

Cost Per Sale ( CPS)

Satış başı maliyet.

 

Cross Marketing

Çapraz pazarlama olarak ifade edilir. Daha fazla satış getirmek için yapılan kurgu, kampanyalardır.

 

CSS (Cascading Style Sheets)

Bir HTML belgesini biçimlendirmek için kullanılan yazılım dildir.

 

CTA: Call to Action

Yönlendirme butonlarına verilen ismin akronimi olan bu kavram, web sitelerinde kullanıcıları farklı sayfalara yönlendiren tüm bağlantı (link) ve butonlar için kullanılır.

 

Data Mining

Verileri ve datayı analiz ederek ilerlemeyi ifade eder. Gerçekleşmiş bir satışı, yenisi ile tekrarlatmak.

 

Database

Veri tabanı anlamına gelir. Bir sitenin bilgilerinin depolamasına verilen isimdir.

 

Data Import

Sisteme veri ekleme anlamına gelir.

 

Data Export

Sistemdeki veriyi dışarı aktarma anlamına gelir.

 

Dead Link

Bir siteye giden bağlantıların görüntülenemiyor olması sonucu sayfa linkine verilen isimdir.

 

DNS (Domain Name System)

Alan adı sistemi olarak ifade edilir.

 

Digital Advertising

Dijital reklamcılık. Online medya araçlarını kullanarak tanıtım yapma.

 

Digital Media Planning

Dijital medya planlama.

 

Direct Marketing

Doğrudan pazarlama.

 

Display Advertising

Görüntüleme esaslı reklam, görüntülü reklam.

 

Ecommerce Tracking

E-ticaret istatistikleri anlamına gelir.

 

Electronic Payment

Elektronik ödeme anlamalına gelir.

 

E-Mail

Elektronik posta anlamına gelir. Online haberleşme aracıdır.

 

E-mail Marketing

Elektronik posta ile yapılan pazarlama faaliyetlerine denir.

 

Engagement

Katılım, etkileşim.

 

External Referrer

Web sitesinden dışarı giden bir URL’i ifade eder.

 

Expandable banner/skyscraper

Genişletilebilir banner/gökdelen. Kullanıcının eylemine göre, örneğin fareyi üzerine getirmesine göre, sayfada genişleyen reklam yerleştirmeleri.

 

FTP (File Transfer Protocol)

Sunucuya dosya aktarımı yapmayı ifade eden protokoldür.

 

Firewall

Güvenlik duvarı.

 

Floating ad

Kayan reklam.

 

Frequency

Sıklık, frekans.

 

Geographical Targeting

Coğrafi hedefleme anlamına gelir.

 

Google AdWords

Google’ın reklam yönetimi için çıkardığı ürün.

 

Google Analytics

Google’ın web sitelerindeki ziyaretlerinden tutun tüm istatistiki analizleri alabileceğiniz (ziyaret tabanlı) bir ürün.

 

Graphical User Interface

Grafik kullanıcı ara yüzü.

 

Hard Bounce

Var olmayan yada hatalı mail adreslerine gönderilen maillerin iletilememesini anlamına gelir.

 

Heading Tags

H1, H2, H3, H4 tagları olarak da bilinen farklı amaçlarda kullanılan başlık taglarıdır.

 

Heat Map

Ziyaretçi hareketlerinin yoğunluğuna göre yapılan verilen sıcaklık haritasıdır.

 

Hidden Text

Bir web sayfasında gizlenmiş içeriğe hidden text denir.

 

HTML

Zengin metin işaret dili olarak ta bilinen, internet programlama dilidir. Şuanda html 5 kullanılmaktadır.

 

iFrame

İçeriğini asıl sayfa dışında başka bir siteden alan çerçevelerdir.

 

Impressions

Web sayfasının veya reklamın görünmesini, etkileşimini ifade eder.

 

In-House Ad

Kurum içi reklam.

 

Index

Bir arama motorunun taradığı sayfa sayısını ifade eder.

 

Interruptive formats

Kullanıcıların ekranlarında web içeriğinin üzerinde (ve bazen web sayfası görüntülenmeden önce) görüntülenen ve statik, tek sayfalı fırlama ekranlarından tam hareketli animasyon reklamlarına kadar çeşitli türleri bulunan çevrimiçi reklam formatları.

 

Keyword

Bir arama motorunda yapılan herhangi bir kelime veya kelime grubuna verilen ad.

 

Keyword Density

Anahtar kelime yoğunluğu.

 

Keyword Rankings

Anahtar kelime sıralamasını ifade eder.

 

LAN (Yerel Alan Ağı)

Tek bir fiziksel konumda birbirine bağlı olan bilgisayarlar grubu.

 

Landing Page

Bir web sitesindeki açılış sayfasını ifade eder.

 

Lead

Potansiyel müşteriyi ifade eder.

 

Link

Web sitesine giden bağlantıya denir.

 

Load Tim

Bir sayfanın yüklenme süresidir.

 

Meta Tag

Bir web sayfasını arama motorlarının anlayacağı dilde anlatan web sitesinde <head> </head> arasında ifade edilen dataları ifade eder, Örn: Meta Description, Meta Keywords

 

Mikro site

Bir reklama tıklanarak erişilen alt site. Kullanıcı, yayıncının web sitesinde kalır ama reklamcı tarafından sunulan daha fazla bilgiye erişim sağlar.

 

MP3

Bir .wav dosyasına göre 12 kat daha fazla sıkıştırılmış ses dosyası formatı.

 

MPEG

Video klipleri sıkıştırmak ve internet üzerinden iletmek için kullanılan dosya formatı.

 

NoFollow Link, NoIndex

Arama motoru botlarının takip etmesini istemediğimiz linklere eklenilen kod biçimidir.

 

Opt-in

Bir bireyin bir şirkete kendi verilerini pazarlama amacıyla kullanma izni vermesi.

 

Opt-out

Bir bireyin bir şirkete kendi verilerini pazarlama amacıyla kullanma izni vermediğini belirtmesi.

 

Open Source

Açık kaynaklı kodları ifade eder.

 

Overview

İstatistik genel bakış alanıdır.

 

Page Views

Bir sayfanın gerçekleşmiş gösterimlerini ifade eder.

 

Page Rank

Bir web sayfasının internet üzerindeki değerini ifade eder.

 

Paid Listing

Ödemeli Listeleme Reklamcının listede yer almak için PPC modeline göre ödeme yaptığı arama sonuçları listesi. Bu liste genellikle sayfanın üst tarafında veya sağ alt tarafında, organik arama sonuçlarından ayrı bir bölüm olarak görüntülenir.

 

Pay Per Click, Pay Per Lead

Tıklama başına ödemeyi ifade eder, Lead ise ödemenin tıklama başına değil de bir hedefi gerçekleştirmesi üzerine ödemeyi ifade eder.

 

Pop-up

Bir web sayfasını örtecek biçimde açılan çevrimiçi reklam.

 

Publisher

Yayıncı manasına gelir.

 

Post Click Conversion (PCC)

Yayınlanan reklamın amacına göre gerçekleşen tıklamaların oranıdır.

 

Ranking

Bir kelimenin arama motorlarındaki sıralamasını ifade eder.

 

Real Time Bidding( RTB)

Gerçek Zamanlı Hedefleme, eş zamanlı olarak yapılan satma ve satın alma modelidir.

 

Referral

Bir web sitesi tarafından tavsiye edilmeyi ifade eder.

 

Return Visitor

Geri dönüş gerçekleştirmiş ziyaretçiyi ifade eder.

 

Revenue

Gerçekleşmiş geliri ifade eder.

 

Robot.txt

Web sitesi kök dizininde saklanan ve arama motorlarına kısıtlanan sayfaları ya da okumasını istediğimiz sayfaları gösteren dosya ismine verilen addır.

 

RSS

Web sitesi içeriğini (genellikle bloglarda yer alan veya yeni web sitelerinde yer alan içeriği) işaretlemenize ve bu içerikteki yeni girdileri biriktirerek doğrudan bir kullanıcının bilgisayarına iletilebilecek kolay okunur bir formata dönüştürmenize olanak sağlayan yazılım.

 

ROI

Return On Investment, yani “Yatırım Geri Dönüşümü”nü ifade eder. Kar oranı olarak da bilinir.

 

Sandbox

Google tarafından uygulanan filitreleme yöntemidir.

 

Search Engine Optimization – SEO

Arama Motoru Optimizasyonu. Web sitelerini arama motorları kriterlerine göre optimize etme anlamı taşır.

 

SERP

Search Engine Results Page. Bir anahtar kelimenin arama motorlarındaki sıralamasının değişim durumunu ifade eden analize verilen isimdir.

 

Sitemap

Bir web sitesinin hiyerarşisinin, haritasının arama motorları tarafından düzgün okuması için yapılan site kullanım şemasıdır.

 

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol.  Türkçe ye cevirildiği gibi, kolay posta gönderim protokolü.

 

Spam

Kullanıcının talep etmediği e-mailleri ona göndermeye spam denir.

 

Spider

Webde gezinen ve anahtar kelimelere göre endekslenmek üzere web sayfalarını toplayan program. Arama motorları tarafından, arama sonuçları sayfasının formüle edilmesi için kullanılır.

 

Targetting

Hedeflemeyi ifade eder.

 

Tracking

Bir kampanya veya site için istatistik toplamayı ifade eder. Kısaca takip etme diyebiliriz.

 

Trafik

Bir web sitesine gelen ziyaretçi sayısı.

 

Trends

Veri hacimlerinin yükselişini ve gelişiminin sağlandığı  sorgu ve istatistiklere denir.

 

Unique Visitors

Bir web sitesine giren tekil ziyaretçilere denir.

 

URL Rewriting

Bir web sitesinin URL’lerini arama motorları için url friendly denilen yapıya çevirmek adına URL’lerin parametrik olmayan URL lere çevrilmesi işlemine denir.

 

Usability

Bir web sitesinin kullanıcı açısından ne kadar kullanılabilir olduğunun ölçülmesini ifade eder.

 

Web 2.0 Web 2.0 terimi

Yeni nesil internet kullanımını tarif etmektedir. Web 2.0, internetin iki yönlü bir medya aracı olma yönündeki evriminde tüketiciyi önemli bir katkı unsuru olarak tanımlar.

 

Whitelist

Beyaz liste ya da e-posta beyaz listesi, kullanıcının e-posta göndermesinin kabul edilebilir olduğunu düşündüğü irtibat kişilerinin listesidir; bu kişilerden gelen e-postalar çöp kutusuna gönderilmez.

 

Wi-Fi (Wireless Fidelity)

İnternet’e kablosuz biçimde bağlanma kabiliyeti. Kafelerde, havaalanlarında vb. bulunan internet “hotspot”ları bu teknolojiyi kullanır.

GERİ

01 Eylül 2015

Dijital medya terimleri ve kısaltmaları

Dijital medya terimler, internette kullanılan account manager, affiliate marketing, avatar, banner, fire ...

<

© 2015 Copyright & Designed by Arsel Group Medya